Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus
1) Müügitingimused kehtivad Pakendiabi veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Pakkemeister Hillman OÜ. (edaspidi Veebipood Pakendiabi) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Pakendiabi veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
3) Veebipood Pakendiabi jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.pakendiabi.ee .

 

2. Hinnainfo
1) Kõik veebipoes Pakendiabi toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2) Ostudel, mille kogusumma jääb alla 120 euro(koos km-ga), lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. (Eesti sisene transport mandrile 7,2 eurot koos km-ga; Saartele on transpordihind koefitsendiga x 1,5 ehk 10,8 eurot koos km-ga).

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest 10 päeva. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Pakkemeister Hillman OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Veebipood Pakendiabi jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.pakendiabi.ee

 

 

3. Tellimuse vormistamine
1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.
2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Telliˮ.
3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Telliˮ. Seejärel tänatakse Teid ostu eest, tuletatakse meelde kauba laost välja saatmise tingimused. Samuti tuletatakse teile meelde, et arve saadeti teie sisestatud meilile ning selle saate tasuda pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.
4) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
5) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 9.00-17.00. Enne kella 14 tasutud tellimused jõuavad Tallinnas kohale järgmise tööpäeva jooksul, väljaspool Tallinnat kohale ülejärgmise tööpäeva jooksul. Saartele transport võtab aega 3 tööpäeva.

4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Pakendiabi andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood Pakendiabi poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood Pakendiabi-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

 

5. Kohaletoimetamine
1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Pakendiabi tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
4) Veebipood Pakendiabi ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Pakendiabi ei saanud mõjutada ega ette näha.

5) Enne kella 14 tasutud tellimused jõuavad Tallinnas kohale järgmise tööpäeva jooksul, väljaspool Tallinnat kohale ülejärgmise tööpäeva jooksul. Saartele transport võtab aega 3 tööpäeva.

 

6. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab veebipoe Pakendiabi kodulehelt. (Vormi leiab siit) ning saata see aadressile info@pakendiabi.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul (täitmine vabatahtlik) või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale. 
5) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood Pakendiabi on nõustunud kaubale ise järele tulema.
6) Veebipood Pakendiabi tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

 

 

8. Vääramatu jõud
1) Veebipood Pakendiabi ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Pakendiabi ei saanud mõjutada või ette näha.

 

9. Isikuandmete töötlemine
1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

 

10. Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood Pakendiabi vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis olid olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmnevad kuni kahe aasata jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood Pakendiabi poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood Pakendiabi ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood Pakendiabi.
5) Veebipood Pakendiabi ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile Pakendiabi pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Pakendiabi ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Pakendiabi ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood Pakendiabi ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

 

11. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui ostjal on veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile avaldus@komisjon.ee või helistada telefonil 6201 920.

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.